KÖKSAL EĞİTİM VAKFI BURSU

İçindekiler

Köksal Eğitim Vakfı, 9 ay süreyle aylık 1.250 TL geri ödemesiz eğitim bursu sağlayacak.

Sadece aşağıda belirtilen üniversitelerin, belirtilen bölümlerinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları kabul edilecektir. Hazırlık öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Bölümler

Mühendislik Fakültesi
* Endüstri, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Çevre, Gıda, Jeoloji, Maden, Petrol ve Doğal Gaz, Yazılım, Yapay Zeka
Tıp Fakültesi
* Dahili ve Cerrahi Tıp Bölümleri
Hemşirelik Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sahne Sanatları
*Bale, Opera, Tiyatro, Şan, Modern Dans
Konservatuvar
*Çalgı Eğitimi, Caz, Bestecilik, Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Ses Eğitimi, Müzikoloji
Güzel Sanatlar Fakültesi
*Grafik, Heykel, Seramik ve Cam, Resim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

  Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, vakfın yönetim kurulu tarafından burs verilecek eğitim kurumları, her birine tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs tutarının saptanmasını takiben her yıl Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim kurumlarına duyurulur. Gerektiğinde, öğrencilerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs duyuruları yapılabilir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri

>T.C. vatandaşı olmak,
>Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
>Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
>Tam zamanlı ve sigortalı herhangi bir işte çalışmamak,
>Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),
>Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
>Müracaat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
>Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Burs Başvurusu Nasıl Yaparım?

İstenen Evraklar;

a) KEV Burs Başvuru Formu (KVKK Açık Rıza Beyanı, Doğru Beyan Dilekçesi’nin imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.),

b) 1 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet),

e) Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi (E-Devlet),

f) Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,

g) Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),

h) KYK Burs veya kredi alınıyor ise alındığına dair belge. (E-Devlet),

i) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin yer alacağı şekilde) (E-Devlet),

j) Hane halkı gelir beyanı ( Aynı konutta yaşayan akrabalık bağı bulunan veya bulunmayan kişilerin toplam aylık gelir belgeleri, maaş bordroları, vergi levhası, 4A/4B/4C Hizmet Dökümleri belgelerine E- Devletten ulaşabilirsiniz.),

k) Serbest çalışan hane halkı için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (E-Devlet),

l) Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-Devlet),

m) Ailenin üzerine kayıtlı detaylı tapu dökümü ve araç belgesi, kaydı bulunmuyorsa kayıt olmadığına dair isimler görünecek şekilde sayfanın ekran görüntüsü (E-Devlet),

n) Aile kirada yaşıyorsa Kira Kontratı Örneği fotokopisi,

Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Duyurusu

Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak; burs almaya hak kazanan öğrencilere ise telefon veya e-mail yoluyla bildirilir.

Başvuru İçin Tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz