Yanıtla: Önemli..

#874

İş Kulübü
Yönetici

SÇP’den ayrılma için mazeret sayılacak nedenler nelerdir?

SGK kayıtlarından teyit edilen bir işe girilmesi veya staja başlanılması gibi haller, maddesi bulunmaktadır. Sorun olmaz.