Misyon Nedir?

Geleceğe Bakışta Misyon ve Vizyon

Kişisel misyon ve kişisel vizyonunu belirledikten sonra kendinize hayat çemberi çizmeli ve bu çemberi genişletme amacı güderek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki kendini gerçekleştirme evresine ulaşabilirsiniz. Diğer bir deyişle Budist inancına göre Nirvana’ya ulaşmak (aydınlanmak) diyebiliriz. ...