Tarama Etiketi

Güçlü Yönler

Başarı için SWOT Analizi

SWOT Analizi Nedir?Strenghts (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf yönler) Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden adını alan SWOT Analizi, kişinin veya kurumun herhangi bir projede veya işe alımda