GAEV bursu

Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı, üniversitelerde lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde öğrenim görecek/gören başarılı ama maddî imkânları yetersiz burs arayan öğrencilere karşılıksız burs verecektir. 

İçindekiler

GAEV Bursu

Vakıf yaptığı açıklamada, burs başvurusunda başarı koşulları ve başvuru şartlarını karşılamayan öğrencilerinin burs başvurularının değerlendirilmeye alınmayacağını belirtmiştir.

2021 Burs Miktarı:

Eylül  – Haziran ayları arasında, aylık 1000 TL

Burs Başvuru Başarı Koşulları:

  • Öncelik ülke genelinde yapılan seçme sınavında, alanında ilk 5 bin içinde olmak, ara sınıflar için sınıf geçme kredi notu 4 (dört) üzerinden 3.00 (üç) veya 100 üzerinden 80 seviyesinde olmak öncelikli tercih sebebidir.)
  • Ara sınıf öğrencileri için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00; 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.          
  • Tezli yükseklisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 80 olması şarttır.

Burs Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak
  • Başarılı Olmak
  • Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
  • Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 19 (ondokuz), tezli yüksek lisans düzeyinde 26 (yirmialtı), doktora düzeyinde 30 (otuz) yaşından büyük olmamaları,
  • Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da dersine girmiş diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu olması.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

A. Nüfus Cüzdanı Örneği,(Nüfus Müdürlüğünden,E-Devlet)

B. Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi,

C. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ebeveynlerin ve bursiyer adayının)

D. Adli Sicil Belgesi,

E. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

F. Başarı Belgesi,

(1) Lisans Burslarında:

– Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için; adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge ve kayıt yaptırdığına dair e-Devletten alınacak Öğrenci Belgesi,

– Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için; adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge ile buna ilave üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren ÖSYM sonuç belgesi,

(2) Lisansüstü Burslarda:

– Lisansüstü öğrenimine yeni başlayan adaylarda; Üniversiteye yerleştirilirken seçme sınavındaki pozisyonu (genelde o dalda kaçıncı olduğunun belgesi),

– Lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge, İlgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

– Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylarda; Lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi, varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

G. Maddi Yetersizlik Belgeleri kapsamında bursiyer adayı, ailenin birinci derece yakınlarına ait;

• Tapu kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,

• Araç tescil kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,

• Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,

• Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları

• Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

• Bankalarda herhangi bir para ve menkul değer kapsamında bir varlıklarının olmadığına dair beyan belgesi,

• Varsa kardeşlerinin öğrenim durum belgeleri,

• Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı ve son 3 ay içerisindeki ödeme belgesi,

• Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge,

• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

• Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise Resmi Sağlık Kurulu Raporu,

• Ek-1 (Öğrenci Başvuru Belgesi) ve Ek-2 (Öğrenci Başvuru Dilekçesi),

• Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

***Not: İstenen belgeler PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek olup bunun haricinde gönderilen hiçbir evrak değerlendirilmeyecektir.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Burs başvuruları, adayların burs başvuru formu ve burs başvuru dilekçesi ile istenilen belgeleri eksiksiz tamamlayıp doğrudan vakfa teslim ederek veya PTT kurumu vasıtası ile taahhütlü olarak vakıf adresine göndererek adaylık başvurularını gerçekleştirebilirler.

EK: 2 Öğrenci Başvuru Dilekçesi:

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Yönetim Kurulu’na, Öğrenci Başvuru Belgesi’nde belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu belgede yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim takdirde bursumun kesileceğini ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağımı biliyorum. Herhangi farklı bir kurumdan daha burs aldığımın tespit edilmesi halinde bursumun derhal kesileceğini biliyor ve şahsıma ödenen burs miktarını faiziyle geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021

Diğer burs ilanları için tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz