İŞKUR Akademik Çalışma Programı ile Akademik Çalışmalara Maddi Destek

Üniversite öğrencilerine Sosyal Çalışma Programı ile önemli imkan sağlayan İŞKUR, İŞKUR Akademik Çalışma Programı ile akademik çalışmalarda bulunan öğrencilere maddi destek sağlayarak yine öğrencilere önemli imkanlar sunuyor. Lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek akademik çalışmalar karşılığında verilecek. İşte detaylar:

Burs, staj, ücretsiz eğitim ilanları için;

İnstagram’da Takip Et!

İçindekiler

İŞKUR Çalışmanı Destekliyor!

İŞKUR Akademik Çalışma Programı kapsamında İŞKUR’un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek İçin çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlayacağınız akademik çalışma ile 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online ortamda başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma Hayatında Bir Farkındalık Oluştur!

İŞKUR Akademik Çalışma Programı

İŞKUR; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekliyor.

İŞKUR Akademik Çalışmanınızda Yanınızda!

İŞKUR Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlıyoruz. Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

Program Hakkında

İŞKUR Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

Akademik Çalışma Programına başvuran lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesinde; adayların genel akademik not ortalaması, hazırlanan akademik çalışma ve yabancı dil puanı dikkate alınacaktır. Yapılan başvuruların incelenmesi sonucu olumlu olarak değerlendirilen çalışmaların başarı puanı;

 • Genel akademik not ortalamasının %60’ı
 • Akademik çalışma için verilecek puanın %30’u
 • Yabancı dil sınav puanının %10’u esas alınarak hesaplanacaktır.

Akademik çalışma için verilecek puan, aday tarafından yapılacak akademik çalışmanın ve çalışmaya dair sunumun değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir. Hesaplanacak başarı puanı üzerinden yapılacak sıralamaya göre kazanan adaylar belirlenecektir. Aynı başarı puanına sahip adaylardan lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimi sırasında program kapsamında akademik çalışma alanlarında ders almış olanlara öncelik verilecektir. Bu kapsamda, daha fazla ders almış aday, daha başarılı kabul edilecektir. Eğer adaylar ilgili alanda ders almamışlarsa sırasıyla; genel akademik not ortalamasına, başvuru sırasında hazırlanan akademik çalışma puanına ve yabancı dil bilgisine bakılacaktır.

 • İŞKUR Akademik Çalışma Programı Nedir?

  İŞKUR Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

  Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Kimler Başvuru Yapabilir?

  Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, herhangi bir bölüm sıralaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvurabileceklerdir.

 • İŞKUR Akademik Çalışma Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Başvurular 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

 • Lisans Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

  Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,
  3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak,
  Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak,
  Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak,
  Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,
  Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.
  —————————————————————
  Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
  Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
  Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

 • Yüksek Lisans Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

  Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,
  3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak,
  Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak,
  Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak,
  Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,
  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak
  Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.
  ————————————————————-
  Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
  Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
  Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

 • Doktora Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

  Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,
  3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak
  Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak
  Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak
  Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak
  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak
  Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

  Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
  Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
  Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

 • İŞKUR Akademik Çalışma Programı Akademik Çalışma Alanları Nelerdir?

  İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika
  Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret seviyesi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri
  İşgücü piyasası ile ilgili ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri
  Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası
  Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu sözleşme, endüstri ilişkileri
  İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası hareketlilik, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası
  Ulusal ve uluslararası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları
  Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma hayatının uyumlaştırılması
  Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı
  İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi

 • Destek Miktarı Ne Kadar?

  Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.
  Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI YAZIM KILAVUZU
 Çalışma dili Türkçedir. Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
 Yazıda en son çıkan Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. Kısaltma kullanılacaksa Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kısaltmalar esas alınmalıdır.
 Çalışmanın hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgilere yer verilmelidir.
 Çalışma; kaynakça ve dipnotlar hariç lisans öğrencileri için en fazla 5.000 kelime, yüksek lisans öğrencileri için en fazla 7.500 kelime ve doktora öğrencileri için en fazla 10.000 kelimeden oluşmalıdır.
 Toplam (özetler ve çalışma metni) kelime sayısı başvuruda belirtilmelidir.
 Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten 2,75 ve alttan 3 cm olmak üzere, 1,5 satır aralığıyla, iki yandan hizalı olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir.
 Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı; 14 punto, koyu ve büyük harfler ile
ortalanarak yazılmalı, yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı ve on beş kelimeyi geçmemelidir.
 Yazar isimleri 12 punto, yazının başlığını ortalayacak ve soyadın tamamı büyük harflerle olacak şekilde yazılmalıdır.
 Türkçe ve İngilizce özet; 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 10 punto ve italik olarak, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Bu bölümün başlığı 10 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır.
 Türkçe ve İngilizce özetin bir satır altına en fazla beş adet anahtar kelime ve keywords, alfabetik sırayla, 10 punto yazı büyüklüğünde ve italik olarak, ilk harfleri büyük ve birbirlerinden virgülle ayrılarak yazılmalıdır. Bu bölümün başlığı 10 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır.
 Metin 12 punto ve yazı karakteri Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “6 nk” olmalıdır. Paragraf girintisi
kullanılmamalıdır.
 Ana başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve büyük harf olmalıdır.
 İkinci başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 Üçüncü başlıklar 12 punto, sola yaslı ve ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 Dördüncü ve sonraki başlıklar 12 punto, italik, sola yaslı ve ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 Tablo, şekil ve grafikler yazım alanı dışına taşmamalı, metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Tablo, şekil ve grafikten sonra iki nokta konulup başlık verilmelidir. Numara ve başlıklar, şekillerin, tabloların ve grafiklerin üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak ve 10 punto yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1: Eğitim Seviyesine Göre İşgücüne Katılım Oranı).
 Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.
 İlk defa gösterilen kısaltmalar, açık biçimde ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli verilmelidir.
 Metin içinde tek haneli olarak geçen sayılar yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli yazılar ise rakamla yazılmalıdır.
 Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.
 Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
 Metin içindeki özel terim ve tabirler, tek tırnak (‘) içinde gösterilmelidir.
Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için tek tırnak veya italik yazı tipi tercih edilmelidir.
 Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.
 Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.
 Satır sonunda heceleme yapılmamalıdır
 Metin içinde, beş satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda çift tırnak (“) kullanılmalıdır.
Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.
 Bir kaynaktan beş satırı geçen alıntı yapıldığında, sağ ve soldan 1 cm girintili ve 10 punto ile tırnaksız olarak yazılmalıdır. Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.
 Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf verilmelidir.
 Kaynakça 11 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.
 Çalışmada APA (6. versiyon) metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.
 Atıflar dışındaki açıklamalar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp yazarın çalışmada yer alması gerektiğine inandığı bilgiler ve yapılması zorunlu açıklamalar için dipnot kullanılır. Metin içindeki her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.
 Elektronik ortamdan yapılan atıflar:
a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı
kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.
b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

İletişim:
akademi@iskur.gov.tr
0312 216 39 55

Kaynak

1 yorum
 1. Mustafa diyor

  Yabancı dil 80 puan. Bu nedir Allah aşkına… Bunla mı bilimsel çalışma yapılacak. Kaç kişi bu puana sahip. ya da bu puana sahip olup bilimselliğe mi sahip olunacak? Doçentlik barajı bile 65 iken bu kıstası kim koyuyor ve neye hizmet ediyor, gerçekten merak ediyorum.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz