Başarı ve Motivasyon Üzerine | İÇİNDEKİ GÜCÜ ÇIKART

Başarı nedir? Motivasyon Nedir?

Başarı ve Motivasyon nedir? Aralarında nasıl bir ilişki vardır? Kendi kendinizi nasıl motive dersiniz? Harun Yılmaz yazdı…

Başarı Nedir?

TDK’ya göre başarı: ‘Başarma işi, muvaffakıyet’ demektir. Fakat bizim için başarı kavramı buz dağına benzer; insanların gördüğü ve görmediği durumlar vardır. İnsanlar sadece başarı olgusunu görürler fakat başarıda görünmeyen olgular ise çabalama, sabır, özveri, hayal kırıklıkları, risk almak ve çok çalışmaktır.

Başarılı olmak için 4 temel taşımız vardır:

 • Hedef Belirleme 

Hedefinizi küçük, orta vadeli ve büyük hedefler olarak ayırmanız gerekmektedir. Çünkü küçük ve orta hedeflere ulaşamadan büyük hedeflere ulaşamazsınız.

Bu konuda örnek verecek olursak, bir lisans öğrencisi için doktora yapmayı büyük hedef olarak kabul edelim. Bu öğrencinin orta vadeli hedefi; yüksek lisans yapmak ve not ortalamasını yüksek tutmak, yabancı dil sınavından 70 puan üstü almak olmalıdır. Küçük hedefleri; lisans programını iyi bir derece ile bitirmek, ALES’ten yüksek puan almak, yabancı dil sınavından 70 puan üstü almak.

Örnekte anlatmak istediğimiz durum şudur: ‘Eğer küçük hedeflerinden birine ulaşamazsanız, orta vadeli hedefe ulaşamazsınız.’ Hedef olgusu zincire benzer, eğer zincirin bir halkasını geçirmezseniz zincirde süreklilik sağlayamazsınız.

 • Plan Yapma

Planlama yaparken uyku, dinlenme, çalışma ve hobi başlıkları altında zaman planlamasını en iyi şekilde yaparak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

 • İyi Bir Ortam Oluşturmak

Ortam oluşturmaktan kastettiğimiz; siz başarma işini yapmaya çalıştığınızda yolunuza çıkmayacak, sizi olumsuz olarak etkilemeyecek iç ve dış etkenlerden uzak durmanızdır.

 • Motivasyonu Sağlamak

Motivasyon Nedir?

İnsanı ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiren itici güce motivasyon denir.  İnsanlara bir iş yaptırmak için isteklendirme durumudur.

Motivasyon Kişisel olarak 2’ye ayrılır:

 1. Bireysel Motivasyon; İnsanın kendi kendini güdülemesidir. Kendinizi motive etmek için;  kendinize engel olmayın,  inanın, kendinize zaman ayırın, merak edin.
 2. Genel Motivasyon: Çalışma ortamında devamlı olması gereken pozitif ve yapıcı davranışlardır. İyi motive edilmiş bir ortamda; yükselen verim, esnek uygulamalar, azalan devamsızlık, her zamankinden daha iyi hizmet ortaya çıkar.

Motivasyonu etkileyen etkenler:

 • İç Etkenler:

1.Çalışma İsteksizliği;

Bunu gidermek için;  çalışmayı bir ihtiyaç olarak gör, hedef tespiti yap, anla–sor,  eğlenceli hale getir,   bütünü parçalara ayır.

2. Panikleme;

Bunu gidermek için Planlama yapmalısınız.

“Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır.
Sadece pes etmişlerdir.”

Poul J. MEYER

3.Kendine İnanmama;

Bilinçaltınıza, daima yapabileceğinize ve başarabileceğinize dair olumlu mesajlar gönderin.

4.Başaracağına İnanmama;

Kendinizi başarısız olmaya odaklamamalı ve her zaman başarıya ulaşacağınızı düşünmelisiniz.

 • Dış Etkenler:

1.Çevre

2.Aileniz

3.Arkadaşlarınız

Kısacası kendiniz motive etmek için;

 • Hedefimi belirleyeceğim
 • Yapacağım çalışmaları ertelemeyeceğim
 • Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulacağım
 • Çalışmayı seveceğim
 • Başarısız olmaktan korkmayacağım
 • İstekli ve azimli olacağım
 • Başaracağıma inanacağım.

Başarı ve Motivasyon Hikayesi

Başarı ve Motivasyon ile ilgili yazımı bir hikâye ile bitirmek istiyorum.

Tarihin bir yerinde, canlı varlıklara kazanma hırsı aşılandığı bir vakitte, kaplumbağalar arasında bir yarış düzenlenmiş. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Vakit gelince, bir sürü kaplumbağa arkadaşlarını seyretmek için yarış yapılacak bölgeye toplanmışlar.  Ve yarış başlamış.

Seyircilerden hiçbiri arkadaşlarının kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Kimileri bu inançlarını yüksek sesle dile getirmekten kaçınmıyormuş. Öyle ki; yarışmacıların bazıları:“…. Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” seslerini dahi işitebiliyormuş. Yarışmaya katılan kaplumbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmaz bir gayretle kuleye tırmanmaya çalışıyormuş.

Seyircilerin sesleri yükselmeye başlamış; bağıranların sesleri giderek yarış alanında yankılanır olmuş:“…. Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” Sonunda bir tanesi hariç, diğer kaplumbağaların tümü ümitlerini, gayretlerini yitirmiş ve yarışı terk etmişler. Ama yarışta yapayalnız kalan son kaplumbağa, büyük bir gayret ile mücadele ederek, kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğer yarışmacı ve seyirciler, hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kaplumbağa ona yaklaşmış ve sormuş: ‘Bu işi nasıl başardın?’. O anda farkına varmışlar ki… Kuleye tırmanan kaplumbağa sağır! Sağır kaplumbağanın çıkılmaz sanılan kuleye tırmanmayı başarması ile kaplumbağalar dere tepe demeden yeryüzüne yayılmanın, sabır ve kararlılıkla yol almanın ne demek olduğunu öğrenmiş ve bunları gerçekleştirmeye cesaret bulmuşlar. Unutmayın:

‘Sizi sizden başka kimse kurtaramaz.’

Harun YILMAZ

İş Kulübü Lideri

harunylz@gmail.com

Diğer kişisel gelişim yazıları için tıklayın…

 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir