YÜCEL KÜLTÜR VAKFI 2020 BURS BAŞVURUSU

YÜCEL KÜLTÜR VAKFI 2020 BURS BAŞVURUSU için işte detaylar ?

İçindekiler

Yükseköğrenim Yarım Elma Bursları

Yücel Kültür Vakfı, ihtiyaç sahibi gençlerle bağışçıları bir araya getirerek 1969’dan beri birçok gencin okumasına destek oluyor.

Yarım Elma Bursu Nedir ?

Yarım Elma Bursu, aylık 350 TL’lik burs miktarının her ay yarısının bir bağışçımız, diğer yarısının ise vakfımız ve/veya başka bir bağışçı tarafından karşılanarak bursiyerehizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan verilen karşılıksız bir burstur. Bursiyer on iki ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Bir yılın sonunda bursiyere destek olan bağışçının desteğini devam ettirmesi halinde burs bir sonraki yılda da devam eder. Aksi halde kesilir.

Kimler Bursiyer Olabilir?

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup, Yarım Elma Bursu kapsamında o yıl bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Burslarından da istifade edebilirler.

Başvurular içerisinde devlet, özel veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

Yılın her günü başvuru yapılabilir.

Başvuru yapmak için öncelikle https://www.bursverenler.org/ web sitesinden üyelik işlemini gerçekleştiriniz.

Ardından ana sayfada yer alan “Burs Arıyorum” butonuna tıkladıktan sonra “Lisans” seçeneğini işaretleyerek “Devam” butonuna tıklayıp başvuru formunu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

Evraklar bölümünden gerekli evrakları yükleyiniz. Formu doldururken her bölümün başındaki Yardım Videoları’nı izleyiniz.

Formu doldurduktan sonra “Bilgi Girişimi Tamamladım” butonuna tıklayıp gelen “Burs Seçimi” ekranında “Yarım Elma Bursu” seçeneğini işaretleyiniz. Sonrasında “Devam” butonuna tıklayarak “Ödeme” ekranında “Başvuru Hizmet Bedeli”ni ödeyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Bu aşamada bizlere herhangi bir evrak göndermeniz gerekmiyor, sisteme yüklemeniz yeterli. Yücel Kültür Vakfı olarak bizler gençlerimizin beyanlarına güveniyor ve elektronik olarak başvuru formundaki Evraklar bölümüne yüklediğiniz evraklar üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

Sizlerin emek, para ve zamanınızın önemini biliyor ve bazı belgeleri burs kesinleştikten sonra kontrol ve takip amaçlı istiyoruz.

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

Başvurular Yücel Kültür Vakfı’nın yönetim kurulunun belirlediği kriterlerce değerlendirilir.  Ayrıca seçilmiş bursiyerlerin puan durumu, belgelerinin başvuru formlarıyla uygunluğu Burs Komitesi tarafından incelenir. Eksik evrak, yanıltıcı bilgi paylaşanların, profil resmi yüklenmemiş olanların durumları değerlendirmeye alınmaz.Bir bağışçı bulunsa dahi yanıltıcı bilgi verenlerin bursu kesilir.

Yükseköğrenim Yarım Elma Burs Seçim Kriterleri

Yükseköğrenim / Yarım Elma Bursu kapsamında internet üzerinden www.bursverenler.org‘a yapılan müracaatlar Burs Komitesi ve bilgisayar programı tarafından yapılan puanlama ile değerlendirilir. En yüksek puanı alan 1000 öğrencinin, neden bursa başvurduğuna dair, yazdığı metinler ile hedefleri ve yaptıkları ile ilgili açıklamaları ayrıca okunur ve değerlendirilir. Bu öğrencilerden başvuru formlarına yazdıkları bilgilerin evrakları ile örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir. Net olmayan bir durum varsa ayrıca evrak ASLI ile doğrulanması istenir.

Yücel Kültür Vakfı, misyon ve vizyonunda açıkladığı gibi farklı düşünce ve inançlara saygılı, ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, etnik köken, dil farkı gözetmeyen tutumunu bursiyer seçim kriterlerine de yansıtmıştır. Yarım Elma Bursu buna güzel bir örnektir. Bizim kriterlerimiz ne olursa olsun, bağışçı özgür iradesi ile istediği kişiye bursverebilir. Seçmiş olduğu bursiyerin bursunun diğer yarısı vakıf tarafından karşılanır.

Vakfımız burs politikalarını, tamamen tarafsız ve demokratik bir şekilde geliştirerek devam ettirmektedir.

Burs Kriterleri Nelerdir? 

Burs Komitesi ve bilgisayar programı ön değerlendirmelerinde aşağıdaki kriterleri kullanır;

1. T.C. uyruğuna sahip olması: T.C. kimliğine sahip olmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

2. Sabıka kaydı: Sabıkalı olanlar bu bölümden puan alamazken, sabıkası olmayan başvuru sahipleri 10 puan alırlar. Ancak haklarında soruşturma veya kısıtlama kararı olanlar için Burs Komitesi bir puan belirler. 

3. Öğrencinin ders başarı durumu: Burs Komitesi, üniversiteye yeni kaydolan öğrencinin ÖSYS’den aldığı puana, ara sınıfta okuyan öğrencilerin ise transkriptlerine bakarak 1 ile 10 arasında puan belirler.

4. Ailenin sosyal yapısı ve durumunun değerlendirmesi: Anne ve babanın hayatta olmaması, ayrı olması veya kardeş sayısı gibi durumlar puanlamaya dahildir. Kişinin fiziki durumu (engel, hastalık vb.) komite takdirindedir.

5. Ailenin ekonomik durumu: Aileye aylık olarak giren toplam paradan, şayet kiralık evde oturuyorlarsa kira bedeli düşüldükten sonra kalan meblağın evdeki birey sayısına bölünmesi ile fert başına düşen aylık miktar bulunur. Bu miktara göre puanlama yapılarak toplam puana eklenir.

6. Öğrencinin ekonomik durumu: Burada öğrencinin başka şekillerde desteklenip desteklenmediğine, ek burs alıp almadığına ve okuduğu branşın pahalılığına bakılarak 2 ile 10 arası puanlama yapılır.

7. Sosyal katılımcılık puanı: Burada öğrencinin ders başarısı dışında sivil toplum kuruluşlarına katılımı, yaptığı gönüllülük, içinde yaşadığı toplumda birey olarak ne kadar sorumluluk taşıdığı değerlendirilir.

8. Vakıf faaliyetlerine katılım puanı: Öğrencinin vakfın bursiyerleri ile birlikte yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı 0 ile 10 arasında değerlendirilir. Daha önce Yücel Kültür Vakfı’nı tanımayan, İstanbul dışında bulunan ilk müracaatlara 5 puan verilir.

9. Liderlik, yaratıcılık, proje geliştirme, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım puanı: Burada öğrencinin organize ettiği (öncülük ettiği, liderlik yaptığı veya katılım gerçekleştirdiği) sosyal ve kültürel aktiviteler ile tiyatro, müzik, folklor, spor gibi ders dışı sosyal faaliyetleri öğrencinin içinde bulunduğu koşullara göre değerlendirilir.

10. Beceri, yetenek, gelişmeye açıklık puanı: Burada aday bursiyerin, kendini geliştirmek için neler yaptığı, katıldığı seminer, kurs, sertifika programları gibi alanlarda gelişime ne denli açık ve hevesli olduğu değerlendirilir.

11. Geleceğe dair puanlar: Adayın, hedefleri, idealleri, bu konuda yaptığı hazırlıklar, mülakat yapılarak veya doğrudan adayın doldurduğu kompozisyon bölümleri değerlendirilerek verilir.

Vakfın amacı para dağıtmak değil, sosyal sorumluluk kapsamında gerçek ihtiyaç sahibi gençleri bulup desteklemektir.

Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Belirli bir açıklanma tarihi yoktur. Sonuçları www.bursverenler.org sitesinde “Burs Başvuru Sonuçlarım” bölümünden görebilirsiniz. Bursun özelliği itibarıyla vakfımızın veya öğrencinin bulacağı bağışçıyla birlikte bursun diğer yarısının da vakıf tarafından tamamlanmasıyla burs bağlanacaktır. Bağışçı bulunmadığı takdirde burs süreci başlamaz. Başvuru tarihinizden itibaren 1 yıl boyunca burs almaya aday olursunuz. 

UnutmayınBilgileriniz Doğrulandı durumunda olmak sadece sizin burs almaya aday olduğunuzu ifade eder. Bursun niteliği itibarıyla vakıf veya sizler tarafından mutlaka sizi destekleyen bir bağışçının bulunması gerekir. 

Bağışçılar Kimlerdir?

Eğitimin gençler için önemine inanan herkes olabilir. Temelde iki tip ferdi bağışçımız vardır:

a. Bursiyerimi kendim seçmek istiyorum diyenler,
b. Ben desteğimi veriyorum vakıf öncelikli ihtiyaç sahibi genci seçsin diyenler

Bağışçılar Bursiyerleri Nasıl Seçerler?

aBursiyerimi kendim seçmek istiyorum diyen bağışçılar

Vakfın bağış şartlarını kabul ederek 2020 yılı için belirlenen yarım burs bedeli olan 2.100 TL’yi nakit, posta havalesi (mail order) veya web sitesi üzerinden kredi kartıyla 6 aya kadar taksit yaptırarak bankaya öderler. Bu durumda bağışçının www.bursverenler.org sitesine başvuru yapmış adaylar arasından kendi kriterlerine göre burs vereceği bursiyeri seçme hakkı vardır. Kendisine açılan ekranda doğrudan burs vermek istediği kişinin  adını veya aradığı kriterleri belirler. Yücel Kültür Vakfı bu kriterlere uyan adaylardan sadece 5 tanesinin bilgilerini bağışçıyla paylaşır.

Bağışçının tercihine göre öğrenciye burs bağlanır. (Öğrencilerin kişisel verilerini korumak için bütün Yarım Elma Bursu’na başvuranların
bilgileri bağışçılarla paylaşılmaz.)

Dikkat: Bağışçılar 1. derece akrabalardan olamaz.

b. Ben desteğimi veriyorum vakıf öncelikli ihtiyaç sahibi genci seçsin diyenler

Bu durumda bağışçının ödemesi alındıktan sonra bursiyer seçiminde öncelikle bursunun birinci yarısı bulunmuş bursiyerlerin ikinci yarıları tamamlanır. Bekleyen yarım yoksa Yücel Kültür Vakfı Bursiyer Seçim Komitesi tarafından en fazla ihtiyaç sahibi olan sıradaki ilk gence verilir.

Her iki şekilde de seçilen bursiyerlerin bağışçılarına bursiyerlerin iletişim bilgileri gönderilir.


Bana Bağışçı Bulunduğundan Nasıl Haberim Olur?

Durumunuz Burs Almaya Hak Kazandınız olarak değiştiğinde bursiyere ve vakfa sistem otomatik e-posta gönderir. Formda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ayrıca bilgilendirme yapılır.


Seçilmiş Bursiyerlere Hemen Burs Bağlanır Mı?

Bursun bağlanabilmesi için:

a. Bursiyerin Başvuru formuna yüklediği belgelerin bazıları vakıf tarafından aslı istenerek doğrulanır.
b. Yarım Elma’nın ikinci yarısının vakıf tarafından temini gerekir.
(Süreç ortalama 20 gündür.)

Yücel Kültür Vakfı’nın Burs Taahhüdü Nedir?

Yarım Elma Bursları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, burs bekleyenler listesi içerisinden kimi ya da kimleri destekleyeceklerini seçmekte özgürdürler. Listeye alınmış olan aday (Bilgileriniz doğrulandı olanlar) herhangi bir bağışçımızın kendisini seçmesini bekler. Bu anlamda Yücel Kültür Vakfı, başvurusu kabul edilerek burs bekleyenler listesine alınmış olan bursiyere burs alacağı garantisi konusunda herhangi bir taahhüt altına girmez. Burs bekleyenler listesine girmiş bursiyer adayı dilerse kendisine bağışçı olmak isteyen kişiyi bulup vakfa yönledirir ve vakıf tarafından değerlendirmeye alınabilir. Bursun yarısının bağışçı, diğer yarısının vakıf veya bir diğer bağışçı tarafından karşılanarak bursiyere ulaştırılması sağlanır.
Bursiyerin bilgilerinin doğruluğunun teyidi, okul başarı durumunun takibi, bursun sonlandırılması gibi konular vakfın sorumluluk alanındadır.

Bursum Kesinleşti, Hangi Belgeleri Nasıl Göndermem Lazım?

Aşağıda belirtilen bütün belgeleri tek bir şeffaf dosya içerisine koyarak bursunuzun kesinleştiği tarihten sonraki 15 gün içinde bize ulaşacak şekilde, Yücel Kültür Vakfı Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. Keylan İş Merkezi No: 15 Kat: 2 D: 8 34724 Kızıltoprak – Kadıköy / İSTANBUL adresine gönderiniz. Dilerseniz elden de başvuru belgelerinizi teslim edebilirsiniz. 

Başvuru belgelerinin postalanma değil, teslim tarihi esas alınır. Bu nedenle postalarınızı verilen süreyi geçmeyecek şekilde önceden postalamaya özen gösteriniz. Geç teslim edilen başvuru belgeleri gelmemiş kabul edilecek ve hak kazandığınız burs sıradaki öğrenciye bağlanacaktır.

Bursa uygun olanlardan istenen belgeler (Bütün bursiyer adaylardan):

1. Sabıka kaydı
2. Üniversiteden alınmış öğrenci belgesi (transkript gönderenlerden istenmez)
3. Bursiyerin güncel ikametgah belgesi
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği 

Bursiyerin doldurduğu formdaki bilgileri doğrulamak için e-posta aracılığıyla aşağıdaki belgelerin bazıları vakıf tarafından istenebilir veya forma yüklediğiniz elektronik evraklar doğrudan kabul edilebilir. (Kişiye özel):

1. Evinizi kira işaretlediyseniz kira kontratı fotokopisi
2. Mezuniyet derecenizi (4.00-5.00, 80-100 arasındaysa) gösteren belgenin fotokopisi
3. Transkript işaretliyse fotokopisi
4. Aile bireylerinin gelir durumlarını gösteren maaş bordrosu, emekli aylık göstergesi gibi belgeler (e-devletten alınabilir.)
5. Aile bireyleri için (yeşil kart, bağkur, SGK, özel sigorta) işaretlediyseniz fotokopileri veya e-devletten doğrulayıcı nitelikte alınmış belge
6. Katıldığınız sertifika programlarıyla ilgili belgelerin fotokopileri
7. Üniversite yerleştirme puanı yazdıysanız belgesinin fotokopisi
8. Başkaca burs aldığınız kurum varsa belgesi

Kargo şirketi veya postayla gönderim yapan bursiyer adaylarının evraklarının ulaşıp ulaşmadığını, gönderi yaptıkları kargo veya PTT şubeleri tarafından takip etmeleri gerekir. Bu sorularınıza YKV tarafından cevap verilmeyecektir. Ödemeli gönderilen kargolar vakıf tarafından kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar hiçbir surette geri istenemez.

Yaptığım Burs Başvurusu Hangi Tarihe Kadar Bağışçı Aramaya Devam Eder?

Başvuruda bulunduğunuz tarihten itibaren 1 yıl boyunca durumunuz Bilgileriniz Doğrulandı olarak görünür. Burs arayanların bilgi ve evrakları sistem tarafından asla silinmez. Bu bilgiler başvuranlar tarafından her zaman ücretsiz güncellenebilir. Bir yılın sonunda tekrar başvuru yapılmak istenirse hangi burslara başvurulacaksa her burs için ödeme yapılması gerekir. 

SON BAŞVURU TARİHİ : YILIN HER GÜNÜ BAŞVURU YAPILABİLİR.

Diğer tüm burslar için tıklayınız

Tüm burs ilanları için bizi takip etmeyi unutmayın…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz