Uygun Mesleği Seçmek İçin …

meslek seçimi nasıl yapılır

Bu kadar çok seçenek arasından doğruyu nasıl bulacağız acaba? Aşamaları doğru takip etmek ancak en önemli aşamanın üzerinde daha fazla durmak gerek.

Meslek seçiminde karar aşamasına gelmeden;

Önce kendini tanı!

Evet, en önemli aşama budur; üzerinde en çok düşünülmesi gereken aşama yani. Kendini tanımakla beraber zaten seçim %80 oranında tamamlanmış oluyor. Kendini tanımanın içeriğinde kişilik özellikleri, ilgi, yetenek, beklenti ve değerlerin belirlenmesi var.

Kişilik özellikleri; bireyleri, diğer bireylerden ayırt eden, oldukça kararlılık gösteren duygu, düşünce ve davranış örüntüleri “olarak tanımlanır ve kişilik tipinin 4 boyutundan söz edilir.

1- Enerji Stili (dışa/içe dönükler)

2- Düşünme stili (Algısal/sezgisel)

3- Değer stili (Düşünsel/Duygusal)

4- Yaşam Stili (Yargılayıcı/Algılayıcı).

Her bir kişilik tipi için ise farklı meslek grupları önerilir.

İlgi; herhangi bir zorlama olmadan yapılan işten sağlanan doyum olarak tanımlanır. İnsanlar sevdikleri ve ilgi duydukları şeyleri daha iyi yaparlar. Veya tam tersi, kişi yetenekli olduğu alana ilgilidir. Temel bilimlere, sosyal bilimlere, canlılar dünyasına, ticarete, mekaniğe, edebiyata, güzel sanatlara, sosyal yardıma… duyulan ilgi bu alanlardaki mesleklere yönlendirebilir sizleri.

Yetenek; herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak olarak veya bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç olarak tanımlanır. Yetenek, doğuştan getirilen özelliklerin eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmını ifade eder. Dolayısıyla yeteneğin oluşmasında kalıtımın etkisinden söz edebiliriz. Yetenekli olduğumuz alanı belirlemek istiyorsak da geçmişte hangi alanlarda başarı elde ettiğimize bakmamız yol gösterici olacaktır.

Beklenti ve değerler; “ne istiyorum?” sorusunun yanıtıdır. Yüksek kazanç, değişiklik, liderlik, takım çalışması, statü, düzenli yaşam, yaratıcılığını değerlendirme, kendi işini kurma, …. Hangisi sizin için öncelikli? Olmazsa olmazlarınız neler?

En önemli başlığın hangisi olduğu ile ilgili bir söz söylemek çok doğru olmaz. “Tutkularınızın peşinden gidin!”, “Hayallerinizdeki mesleği yapın!” gibi sözler ise çok gerçekçi değil. Maslow’un uyarı niteliğindeki bir sözüne atıfla potansiyelinizin altında bir hedef belirleme de kendinize haksızlık olur. Meslek seçimi gibi önemli bir karar popüleriteye göre alınacak bir karar değildir, etkisi altında kaldığımız kişilerin seçimlerine göre alınacak bir karar da değildir, anlık alınacak bir karar ise HİÇ DEĞİLDİR! Süreci doğru yönetmek için başlayalım mı kendimizi tanımaya?

Sıra meslekleri tanımaya geldi!

İstediğiniz mesleklerin tüm yönleriyle tanımlanmasıdır bir diğer basamak. Mesleğin çalışma koşulları, gelecekteki pozisyonu, sağlayacağı maddi kazanç vs. ayrıntılı olarak incelenmeli. Ve o mesleğe sahip olabilmek için nerelerde, hangi eğitimlerin alınması gerektiği tespit edilmeli. Mesleğin uygulama alanı yerinde gözlenmeli, meslek erbaplarından ve mesleğin eğitimini almakta olan kişilerden bilgi/görüş/tavsiyeler alınmalı.

“Hangi meslekte, hangi özellikteki bireyler başarılı olurlar?” sorusunun da yanıtı verildikten sonra mesleğin gerektirdiği özellikler ile sizin sahip olduğunuz özelliklerin kesişim bölgesi doğru mesleğiniz olacaktır. Bu kadar önemli bir karardan söz ediyorsak eğer, değerlendirmelerimizin süreç içerisine yayılarak yapılması faydalı olacaktır ve elbette ki daha küçük yaşlarda uyandırılacak farkındalık daha doğru sonuca ulaştıracaktır sizleri.

Şansınız bol, kararlarınız doğru olsun!!!

Meltem Ünlü Danacı

İş ve Meslek Danışmanı

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir