İşkur’dan Üniversite Öğrencilerine Yazın İş İmkanı: SÇP Genelgesi Yayınlandı

işkur üniversite öğrencileri iş başvurusu işkur üniversite öğrencilerine iş başvuru 2019 işkur üniversite öğrencilerine iş başvuru 2019 ne zaman işkur üniversite öğrencilerine iş başvuru ne zaman işkur üniversite öğrencilerine iş imkanı 2019 Sosyal Çalışma Programı Sosyal Çalışma Programı 2019 Sosyal Çalışma Programı 2020 Sosyal Çalışma Programı başvuru Sosyal Çalışma Programı İŞKUR Sosyal Çalışma Programı nedir Sosyal Çalışma Programı sonuçları üniversite öğrencilerine iş imkanı işkur üniversite öğrencilerine yazın iş imkanı

Soru sormak için:
https://iskulubu.com/forum/forum/sosyal-calisma-programi-2/


İşkur’dan Üniversite Öğrencilerine Yazın İş İmkanı

İşkur’dan üniversite öğrencilerine yazın iş imkanı, üniversitelilere kamuda staj, üniversite öğrencilerine iş imkanı işkur, işkur üniversite öğrencilerine iş imkanı 2019 gibi başlıklarla ilan edilen ve yüz binlerce üniversite öğrencisine iş imkanı sağlayacak olan Sosyal Çalışma Programı Genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Sosyal Çalışma Programı Genelgesi içeriğinin önemli detaylarını paylaşıyoruz.

SÇP’nin Hedefi Nedir?

Yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmaktır.

SÇP Ne Zaman ve Nerede Uygulanır?

Sosyal Çalışma Programı; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumları ve kuruluşları ile işbirliğinde düzenlenir.

SÇP Uygulanabilecek Alanlar Nelerdir?

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda SÇP uygulanabilir.

a) Doğanın korunması.

b) Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

c) Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

ç) Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

SÇP’nin Süresi ve Tekrar Yararlanma

SÇP’lerden toplamda en fazla 90 gün yararlanılabilir.

Bir eğitim-öğretim yılının yaz döneminde düzenlenecek SÇP’lerden en fazla 42 gün yararlanılabilir.

Uygulama süresi günlük yedi buçuk saat çalışma, yarım saat dinlenme olmak üzere haftada üç gün şeklindedir.

SÇP’lerde vardiyalı çalışma ve gece çalıştırması yapılamaz.

Örnek 3. SÇP’de haftalık çalışma süresi 22,5 (yirmi iki buçuk) saattir. SÇP’nin uygulanacağı günler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleridir. Günlük çalışma süresi 7,5 (yedi buçuk) saattir.

SÇP uygulama süresi, her bir program için üç aydan fazla olamaz. Bu süre yapılacak işin durumuna göre kısaltılabilir.

Katılımcılar SÇP’den bir program döneminde en fazla 42 fiili gün yararlanabilir. Programdan yararlanılan gün sayısı, daha sonradan kişinin yaralanmak istediği TYP süresinden düşülür. Bir kişi TYP’den tek seferde en fazla 9 ay ve toplamda 24 ay faydalanabiliyorken SÇP’de harcanan süre bu sürelerden düşülür.

Kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Sosyal Çalışma Programından işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir.

SÇP’den Ayrılma ve Ceza

Mazeretsiz olarak SÇP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir SÇP’ye başvuramazlar.

SÇP’den ayrılma için mazeret sayılacak nedenler,

 1. SGK kayıtlarından teyit edilen bir işe girilmesi veya staja başlanılması gibi haller,
 2. Sağlık raporu ile belgelenen ve beş günü aşan hastalık hali ile birinci derece yakınlarına refakat
 3. Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan tutukluluk / hükümlülük
 4. Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan şekilde katılımcının programa katılımını engelleyen deprem, sel baskını, yangın vb. durumlar
 5. Katılımcı olarak belirlendiği bir programda, kişinin Katılımcı Taahhütnamesini imzalamaması
 6. Yüklenicinin ve Kurumun bilgisi dâhilinde yapılan devamsızlıkların beş günü aşması
 7. Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen iller arası ikametgâh değişikliği yapılması
 8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında programdan zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için sevk tarihi itibarıyla ayrılması
 9. Öğrenim gördüğü bölümde derslerin başlaması,
 10. SÇP devam ederken katılımcının öğrencilik statüsünün sona ermesi

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kişiler yaptırım süresince SÇP’den yararlanamaz.

Örnek 7.     A kişisine, daha önce katıldığı mesleki eğitim kursu nedeniyle 31.05.2018 tarihinde 24 ay boyunca kurslardan yararlanmamaya ilişkin yaptırım uygulandığı varsayıldığında, söz konusu şahıs 31.05.2020 tarihine kadar SÇP’ye de başvuramayacaktır.

Devam ettiği bir SÇP ile geçerli ya da geçersiz sebeple ilişiği kesilen katılımcı aynı SÇP’ye tekrar katılamaz. Katılımcıların geçersiz sebeple ilişiğinin kesilmesi durumunda; sonradan katılımcı tarafından bildirilen mazeret nedeniyle, ayrılış nedenlerinin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkarsa İl Müdürlüğünün uygun görüşü ile yine İl Müdürlüğü tarafından geçersiz sebeple çıkış geçerli sebeple çıkış olarak Kurum portalında güncellenebilir.

Örnek 8.    a) X üniversitesi ile yapılan K Portal numaralı SÇP’den geçerli sebeple ayrılan bir katılımcı, yine X üniversitesi ile düzenlenen L Portal numaralı SÇP’ye başvuru yapabilir. Ancak daha önce ilişiğinin kesilmiş olduğu K Portal numaralı SÇP’ye tekrar katılamaz.

b) X kamu kurumu ile düzenlenen SÇP’de katılımcının Kurumun bilgisi olmadan SÇP’ye devam etmemesi durumunda katılımcının geçersiz sebep şeklinde çıkışı verilmelidir. İl Müdürlüğünce uygun görülen bir mazeret bildirilmesi halinde geçersiz sebeple çıkış, geçerli sebeple çıkış olarak Kurum portalında İl Müdürlüğünce güncellenir. Ancak katılımcının çıkışı verilen SÇP’ye tekrar katılması mümkün değildir.

Katılım Şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder.

Yabancı öğrenciler ve iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler SÇP’ye katılamazlar.

5510 sayılı kanunun 5 inci maddesi kapsamında kısa vadeli sigortalılıkları bulunanlar SÇP’ye katılamazlar.

18 yaşını tamamlamış olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

Örnek 9. Başvurusunun son tarihi 14.06.2019 olan SÇP’ye 14.06.2001 tarihinden önce doğanlar başvurabilecektir.

Emekli ve malul aylığı almamak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar SÇP’ye katılabilir.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç). Uzaktan eğitim alanlar SÇP’ye katılabilir. Katılımcı adaylarının öğrencilik statüsüne ilişkin veriler web servis aracılığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak olup web servisin kullanılamadığı durumlarda katılımcı adaylarından aktif öğrencilik durumlarını gösterir belge istenebilecektir.

SÇP’lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programlardan yararlanamaz. Üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler SÇP’den yararlanamaz.

Örnek 10.  a)A şahsı program başlangıç tarihi itibarıyla X üniversitesinde açık öğretim öğrencisi Y üniversitesinde örgün öğretim kapsamında öğrenci ise SÇP’den yararlanabilir.

b) A şahsı program başlangıç tarihi itibarıyla X üniversitesinde örgün öğretim kapsamında öğrenci Y üniversitesinde yüksek lisans ya da doktora öğrencisi ise SÇP’den yararlanabilir.

Örnek 11. a) A şahsının SÇP’lerin uygulanma süresi içerisinde yaz okulu ya da devam eden dönem dersi bulunuyorsa kişi SÇP’den yararlanamayacaktır.

 b) Dönem dersleri 11.07.2019 tarihinde biten bir kişi başlangıç tarihi 11.07.2019 ve öncesi olan programlardan yararlanamayacaktır.

Katılımcı Sayısı ve Seçimi

SÇP ilanı, www.iskur.gov.tr adresinde açılacak olup, beş gün süreyle katılım şartlarını sağlayanların başvurusuna açık olacaktır. Başvurular www.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi kullanıcı girişi yapılarak tamamlanacak olup İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru alınmayacaktır. Programın düzenlendiği kurum, program başlangıç ve bitiş tarihleri, program kapsamında yaptırılması planlanan işler ve program kontenjan bilgisi ilgili programın başvuru ekranında görülebilecektir.

Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre katılımcı seçim yöntemine İl Müdürlüğü karar verir ve seçim yöntemleri şu şekildedir.

 1. Noter kurası yöntemi
 2. Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi
 3. Liste Yöntemi

SÇP kapsamında liste yöntemi, tüm asıl ve yedek katılımcıların merkezi elektronik kura ile belirlenmesi şeklinde yapılabilir.

Her bir programda asıl katılımcılar dışında kalan diğer bütün başvuranlar arasında ilgili programın katılımcı seçim yöntemi kullanılarak yedek sıralaması yapılacaktır. Programa yedekten katılımcı eklenirken bu sıralamaya uygun ekleme yapılacaktır. Ayrıca yedekler programa en son kaçıncı yedeğin başlatıldığını yedeklik sırası itibarıyla kendilerinin önünde kaç kişinin bulunduğunu sistem üzerinden görebileceklerdir. Sırası gelen yedek programa başlaması için davet edilecek (SMS, e-posta vs. yoluyla) bir iş günü içinde dönüş yapmayan yedeğin sırası bir sonraki yedeğe geçecektir.

Örnek 13. 20 kişilik kontenjanla açılan SÇP için diğer başvuranlar kura ile yedek olarak sıralanır. Birinci yedek listesinde birinci yedek olarak A kişisi, ikinci yedek B kişisi ve üçüncü yedek olarak da C kişisi belirlenmiş olsun. Programda asıl katılımcılardan birinin ayrılması ya da programa başlamaması nedeniyle oluşan boşluk A kişisi programa başlatılarak doldurulacaktır. Programa katılım A kişisine önerilmeden, A kişisinin programa katılmadığına dair beyanı/dilekçesi alınmadan B veya C kişileri programa başlatılamaz. Yüklenici tarafından yapılan bu tür başlatmalar reddedilir.

SÇP’de katılımcı sayısında meydana gelen azalmalar yedek listedeki adaylardan karşılanır. Yedek katılımcılar içinden de katılımcı sayısının tamamlanamaması hâlinde katılım şartlarını taşıyanlardan İl Müdürlüğünce uygun görülenler, ilana çıkılmadan liste yöntemi ile belirlenir.

Her bir katılımcı adayının bir dönemde ikametgâh şartı aranmaksızın Türkiye genelinde açılan en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunmaktadır. Katılımcı adaylarının başvurularında tercih sırası bulunmayacaktır. Her bir katılımcı adayının başvurduğu programların toplam başvuru sayısı ve kontenjanı üzerinden kontrol sağlanacak olup kontenjan doluluk oranını artırmak adına programlar sıralanacaktır. Katılımcı adayı, başvurduğu programlar arasından öncelikle kontenjan sayısı/başvuru sayısı oranı büyük olan programa asil ya da yedek olarak yerleştirilecektir.

Örnek 14.     A kişisinin başvurduğu SÇP’lerin kontenjan ve başvuru bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • X portal nolu SÇP; kontenjan:10, toplam başvuru;30
 • Y portal nolu SÇP; kontenjan:20, toplam başvuru:30
 • Z portal nolu SÇP; kontenjan 5, toplam başvuru: 6

Sistem tarafından yapılacak kontrolle kontenjanı boş kalabilecek SÇP’ler tespit edilecek ve bu SÇP’lere öncelikli olarak yerleştirme yapılacaktır. Programlar kontenjan/başvuru sayısı oranı esas alınmak suretiyle oranı büyük olan programdan başlanarak sıralanacak ve öncelikle kontenjanı boş kalabilecek programlar doldurulacaktır. A kişisi öncelikle Z programına yerleştirilecektir.

SÇP’ye Devam Zorunluluğu ve İzin

Katılımcıların SÇP’ye devamı zorunludur.

Katılımcılar SÇP’nin süresine bakılmaksızın yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilir. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez ve SGK bildirimi de devamsızlıklar düşüldükten sonra kalan çalışma günü üzerinden yapılır.

Katılımcıların çalışma günlerine denk gelen resmi tatil günleri için ilgili katılımcılara ödeme yapılır.

Örnek 13.  a)Çalışma günleri farklılaştırılarak uygulanan X portal numaralı SÇP’de katılımcı olan X ve Y kişilerinden X’in çalışma günleri pazartesi, Salı ve Çarşamba olduğu; Y’nin çalışma günlerinin de Çarşamba, Perşembe ve Cuma olduğu ve ilgili ayda Salı gününün resmi tatile denk geldiği varsayıldığında X kişisi resmi tatile denk gelen Salı günü için ödeme alır.

Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da beş günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup, dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

Katılımcıların resmi tatil günlerine denk gelen izinleri, ücretsiz izin haklarından düşülmez. Ödeme ile ilgili hususlar için Genelge’nin 14 üncü maddesi hükümleri geçerlidir.

5510 sayılı Kanun’a göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle beş günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek aynı gün için İl Müdürlüğüne bildirilir.

Katılımcıların yükleniciye ve Kuruma bilgi vermeden ve bunlardan onay almadan ya da belgeye dayalı mücbir nedenleri olmadan SÇP’ye devamsızlık hakları bulunmamaktadır. Bu şekildeki bir günlük devamsızlıkta dahi yüklenici tarafından katılımcının SÇP ile ilişiği kesilerek İl Müdürlüğüne bildirilir. SÇP’ye katılmaya hak kazanan katılımcının programa başladığı ilk gün programdan ayrılması halinde, herhangi bir ödeme yapılmaz.

SÇP başladıktan sonra programa başlayan katılımcılar, SÇP’nin süresine bakılmaksızın yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve yükleniciden onay almak şartıyla beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

Katılımcılara Yapılacak Ödeme

Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. 

SÇP’ye katılmaya hak kazanan katılımcının programa başladığı ilk gün tam gün çalışmadan programdan ayrılması halinde, herhangi bir ödeme yapılmaz.

Sağlık raporuna bağlı olarak devamsızlık yapan katılımcıya, SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödendiğinden dolayı, söz konusu ödeneğin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sağlık raporu alınan günler için ücret ödenmeyecektir.

Denetim

Her bir SÇP, faaliyeti süresince en az bir kere denetlenir.

Daha önce yönetmelik değişikliği ile resmileşen SÇP, genelgenin yayınlanması ile daha fazla netleşmiş oldu. İşkur’dan üniversite öğrencilerine yazın iş imkanı oluşturan projenin başvurularının Haziran ayı içinde alınması bekleniyor.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir