Siyasallılar Vakfı Bursu

İçindekiler

Burs Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Ankara’da mukim üniversitelerin SBF, İİBF ve bunlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen fakültelerde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Eğitim için gerekli ekonomik şartlara haiz olmamak (Bu durum ilgili evraklarla belgelenecektir).
 3. İki ve daha üstü sınıflarda olan öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak.
 4. KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak.

Başvuru ne zaman ve nereye yapılır?

 1. Başvurular, 7 EYLÜL 2021-30 EYLÜL 2021 tarihleri arasında mail ile yapılacaktır.
 2. Başvuru, www.siyasallilarvakfi.org.tr web adresinden temin edilecek başvuru formunun, doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmasını müteakiben bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr adresine PDF formatında gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adayın belge üzerinde fotoğrafının yer alması zorunludur. Başvuru belgesinin, burs almaya hak kazanan adaylardan, daha sonra ilgili diğer evraklarla birlikte talep edileceğinden, muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Şekil ve sartlara uygun olarak yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
 2. Öğrencilerle, vakıf merkezinde yüz yüze veya dijital platformlarda online olarak görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin yeri, zamanı ve yöntemi ayrıca duyurulacaktır.
 3. Değerlendirmede adayın, akademik başarısı, bursa olan ihtiyacı ile Siyasallılar Vakfının kuruluş amaç ve ilkelerine uygunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır.

Bursun Kapsamı, Başlatılması ve Devamı

 1. Burs bir akademik yıl (9 ay, Ekim-Haziran) olarak verilir ve aylık 400,00 TL’dir.
 2. Burs ödemesi, yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden istenilen ve aşağıda yeralan belgeleri eksiksiz ve doğru olarak zamanında ibraz etmeleriyle başlar. Burs almaya hak kazansa bile belgeleri zamanında getirmeyen veya eksik ya da hatalı belge getiren öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak iddia edemezler.
  Belgeler:
  a) Başvuru Belgesi
  b) Öğrenci Belgesi
  c) Aile Gelir Belgesi
  d) Adli Sicil Kaydı
  e) Transkript (Varsa)
  f) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  g) İkametgah Belgesi
  h) Kimlik Fotokopisi
 3. Burs almaya hak kazanan öğrenci, bursluluk şartlarına havi maddeler içeren taahhütnameyi imzalamak zorundadır.

Bursun Kesilmesi

 1. Aşağıdaki durumların tespiti halinde burs iptal edilir ve haksız olarak alınan burs öğrenciden talep edilir:
  a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
  b. Akademik başarısızlık veya okulla ilişiğin kesilmesi
  c. Taahhütnamede belirtilen hususlara riayet etmeme
 2. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz