Enerjik Fikirler AR-GE Proje Yarışması

Enerjik Fikirler AR-GE Proje Yarışması, Uludağ Elektrik tarafından düzenlenmektedir.

İçindekiler

YARIŞMA KURALLARI

 • Lisans kategorisinde yarışmaya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinde Mühendislik Fakülteleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilirler.
 • Lisansüstü kategorisinde yarışmaya iştirakçi üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinin ilgili Anabilim Dallarında eğitim gören Lisansüstü öğrencileri katılabilirler.
 • Öğrenciler, bireysel veya en fazla 4 kişiden oluşacak şekilde grup olarak yarışmaya katılım sağlayabilirler.
 • Öğrenciler, kendi üniversitelerinin dışındaki iştirakçi üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri veya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin öğrencileri ile multidisipliner grup oluşturarak yarışmaya katılım sağlayabilirler.
 • “Enerjik Fikirler” isimli yarışma lisans ve lisansüstü düzeyde düzenlenecektir.
 • Enerjik Fikirler isimli yarışma konuları lisans ve yüsek lisans olarak iki ayrı katagoride olacaktır. 
 • Enerjik Fikirler yarışma başvuruları 15.01.2021 tarihinde başlayacaktır.
 • Enerjik Fikirler isimli yarışmaya katılacak lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 15.05.2021 tarihine kadar www.uedas.com.tr  web sitesindeki “Enerjik Fikirler” isimli alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • Projelerin ön değerlendirmesi Proje Hakem Kurulunca 15 gün değerlendirilecek ve haziran ayı içerisinde ödül töreni yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmede başarılı bulunan proje fikirlerine sahip lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci veya öğrencilerin daha sonra belirtilecek olan tarihte Değerlendirme Kuruluna proje fikirlerini anlatan bir sunum yapması gerekmektedir. Bu sunum için tanınan süre 20 dakika olup grubun tüm üyelerinin sunumda hazır bulunması gerekmektedir.
 • Jüri değerlendirmesi için hazırlanan sunumlar projenin fikrini, amacını, uygulama aşamalarını içermeli ve mümkünse fotoğraflar ve çizimler ile desteklenmelidir. Ön değerlendirmeden geçen ve davet edilen proje fikirlerinin sunumları değerlendirilecek ve başarılı olan projeler belirlenerek ödül töreni gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmanın sonucunda lisans veya yüksek lisans olmasına bakılmaksızın ödüllendirmeler katagorisiz tek olacaktır. 
 • Enerjik Fikirler isimli yarışmada; birincilik 5000TL , ikincilik 3000TL , üçüncülük 2000TL olarak ödüllendirme yapılacaktır. Ayrıca, ön değerlendirmeden geçen ilk 10 projeye 1‘er adet olmak üzere toplam 10 adet “tablet bilgisayar” ödül olarak verilecektir.
 • Enerjik Fikirler isimli etkinlik mühendislik ve doğa bilimlerini içine alan tasarım, araştırma, geliştirme ve ürün odaklı bir yarışmadır.
 • Enerjik Fikirler isimli yarışmada sunulacak çalışma, lisans ve lisansüstü düzeyde proje, ödev, tez çalışması olarak öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitelerde değerlendirilmiş olabilir. 
 • Yarışmada sunulacak çalışma başka etkinliklerde derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller almış ise projenin ürüne dönüştürülüp ticarileşmesini sağlayacak boyutta maddi destek görmediği sürece, bu durum proje fikrinin yarışmaya katılmasını engellemez. 
 • Böyle bir durumda, yarışmaya katılacak proje sorumluları, www.uedas.com.tr web sitesindeki “Enerjik Fikirler” isimli alanda başvuru formunu doldurduktan sonra başka etkinliklerden almış oldukları derece, mansiyon veya teşvik gibi ödülleri beyan etmeleri gerekmektedir. Projenin kabulüne ve reddine proje hakem kurulu karar verecektir. 
 • Ön değerlendirme için Proje Hakem Kurulunun kararları ile sunuya çağrılan proje fikirleri için Değerlendirme Kurulunun kararları nihai olup, ilan edilen sonuçlara itiraz edilemez.
 • Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci veya öğrenci grupları proje fikirlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, yarışma kurallarını aynen kabul ettiklerini www.uedas.com.tr web adresinden projelerini gönderirken dijital onay ile bildirmeleri gerekmektedir.
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.
 • Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Enerjinin yıldızları isimli yarışmada; birincilik 5000TL , ikincilik 3000TL , üçüncülük 2000TL olarak ödüllendirme yapılacaktır. Ayrıca, ön değerlendirmeden geçen ilk 10 projeye 1‘er adet olmak üzere toplam 10 adet “tablet bilgisayar” ödül olarak verilecektir.
 • Enerjinin yıldızları isimli etkinlik mühendislik ve doğa bilimlerini içine alan tasarım, araştırma, geliştirme ve ürün odaklı bir yarışmadır.
 • Enerjinin yıldızları isimli yarışmada sunulacak çalışma, lisans ve lisansüstü düzeyde proje, ödev, tez çalışması olarak öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitelerde değerlendirilmiş olabilir. 
 • Yarışmada sunulacak çalışma başka etkinliklerde derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller almış ise projenin ürüne dönüştürülüp ticarileşmesini sağlayacak boyutta maddi destek görmediği sürece, bu durum proje fikrinin yarışmaya katılmasını engellemez. 
 • Böyle bir durumda, yarışmaya katılacak proje sorumluları, www.uedas.com.tr web sitesindeki “Enerjinin Yıldızları” isimli alanda başvuru formunu doldurduktan sonra başka etkinliklerden almış oldukları derece, mansiyon veya teşvik gibi ödülleri beyan etmeleri gerekmektedir. Projenin kabulüne ve reddine proje hakem kurulu karar verecektir. 
 • Ön değerlendirme için Proje Hakem Kurulunun kararları ile sunuya çağrılan proje fikirleri için Değerlendirme Kurulunun kararları nihai olup, ilan edilen sonuçlara itiraz edilemez.
 • Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci veya öğrenci grupları proje fikirlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, yarışma kurallarını aynen kabul ettiklerini www.uedas.com.tr web adresinden projelerini gönderirken dijital onay ile bildirmeleri gerekmektedir.
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.
 • Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Enerjik Fikirler Lisans Konuları

1-    SAHA DAĞITIM PANOLARINDA ELEKTRİK KAÇAĞI DURUMUNDA UYARI SİSTEMİ 

Elektrik şebekesinde bulunan direk tipi dağıtım trafolarının AG dağıtım panoları veya bu trafolara ait AG kollarda abonelere dağıtımı gerçekleştirilen saha dağıtım kutularında (box) oluşan elektrik kaçağının tespit edilmesi, arıza ekiplerine bilgi verilmesine ilişkin çalışma yapılması.

2- KUŞLARIN KORUNMASI VE ARIZALARIN ÖNLENMESİ 

Elektrik şebekelerinde özellikle OG havai hatlarda kuşların konması nedeniyle izolatör ile travers/direk arasında kısa devreye neden olarak, arıza oluşturmaktadır. Bazı durumlarda çok sayıda küçük kuşun iletken üzerinden aynı anda uçması ile iletkenler hareket ederek birbirine çarpmaktadır. Büyük kanatlı kuşlar ise iki iletken arasında direk kısa devreye neden olabilmektedir. Bu tarz problemleri çözmek amacıyla şebekenin ve kuşların zarar görmesinin engellenmesi.

3- ARDUINO veya İŞLEMCİ TABANLI AG PANOLARDA KOL ÇIKIŞLARININ NÖTR KESMESİNİ ALGILAYARAK KOLU KESECEK AG KESİCİ 

Kullanıcılar özellikle AG hatlarda yaşanan nötr iletken kopukluğu nedeniyle cihaz hasarları yaşayabilmektedir. Kombi, TV, uydu alıcı, kamera sistemleri gibi,  gerilim yükselmesi ve dalgalanmasına daha hassas olan cihazlar sıklıkla bozulabilmektedir. Abone bağlantılarında kullandığımız klemensler zaman içerisinde korozyona uğrayarak yıpranması, malzemenin kalitesi, işçilik hatası gibi nedenlerden dolayı kopabilmektedir. Bu gibi durumlara çözüm için Klemens kopması, nötr iletken kopması gibi durumları daha hızlı algılayarak devreyi AG dağıtım panosunda kesebilen bir sistemin tasarlanması.

Enerjik Fikirler Lisans Üstü Konuları

1- ARIZA GÖSTERGE DÜZENEĞİ

Uzun OG havai hatlarda arızanın oluştuğu noktayı bulmak oldukça zor olmaktadır. Arıza gösterge düzenekleri, hatta takılan noktadan sonraki bir arızayı, üzerindeki ışıklar ile gösterebilmekte hatta haberleşme modülüne sahip ise SCADA/OMS/DMS sistemlerine arıza bilgisini gönderebilmektedir. Bu cihazların uygun maliyetler ile yerli olarak yapılması. Mevcutta kullanılandan farklı teknolojiler ile gerçekleştirilmesi.

2- DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE TEKNİK KAYIP VE TİCARİ KAÇAĞI AZALTACAK FİKİR VE PROJELER

Dağıtım şebekesinde oluşan teknik kayıpları tespit etmek, azaltmak veya önlemek için yöntemler ve teknolojiler geliştirmek. Kaçak elektrik kullananlara karşı tespit yöntemleri ve tespit cihazlarının geliştirilmesi.

3- ÜRETİM SANTRALLERİNİN ŞEBEKEYE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 

Dağıtım sistemine direk bağlı jeotermal , büyük güçteki rüzgar türbinleri ve güneş enerji santralleri gibi enerji üretim santralleri gerilim dalgalanması, yükselmesi, reaktif kapasitif güç artışı gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz