Astrolojinin Pazarlamayla İlişkisi

Astrolojinin Pazarlamayla İlişkisi

Astrolojinin pazarlamayla olan ilişkisine değinmeden önce astroloji nedir? Önce buna bakalım. Astroloji göksel cisimlerin ve astronomik enstrümanların insanların kaderine, karakterine etki ettiğini savunan bilimselliğini kazanamamış bir sözde bilimdir diyebiliriz.  Göksel evrende meydana gelen olayları inceleyip yorumlayarak çıkarımlarda bulunmak çok eski zamanlardan beri kullanılan bir yöntemdir. İlk yazılı örneklerine ise Mezopotamya’ da yaşamış olan Asur ve Babil uygarlıklarında rastlanmıştır. Her ne kadar bir bilim olarak görülmese de zaman içinde astroloji, birçok temel bilime yön veren bir alan haline gelmiştir. Daha sonra yeni gelişen astronomik ve fiziki terimler astronominin sorgulanmasına yol açmış ve bu netice doğrultusunda astronomiye olan ilgi azalmıştır.

Çok eski bir alan olan astroloji Eski Yunan’da da oldukça rağbet görmektedir. Fakat o dönemde daha çok gökyüzünde var olan cisimlerin hava durumuyla olan ilişkisini anlamak için tercih edilmiş bir alandı. Antik çağların karanlık ve gizemli alanlarından biri olan astroloji, yıldızlardan ve gezegenlerden hareketle insanların geleceğine ve kaderine yönelik açıklamalar yapmaya çalışmaktadır. Ayrıca bir insanın doğduğu zaman göğün ve yıldızların konumunun onun karakterine etki edeceğinin düşünülmesi de astrolojinin bu kadar ilgi çekmesine olanak tanımıştır dersek yanılmış olmayız.

1 Astronomi Ve Pazarlama İlişkisi

Yapılan bir araştırmaya göre; burçların hedonik tüketim ile ilişkisini araştırılmış ve Koç, Yengeç, Terazi ve Akrep burçlarının, Balık burçlarına nispeten başkalarını mutlu etmek için daha fazla alışveriş yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, fikir edinmek için alışveriş yapan kadınlar ile burçlar arasında önemli ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Terazi burcu olan kadınların, hedonik tüketim yapma nedeni olan değer alışverişini Balık burcu kadınlarından daha fazla yaptıkları sonucu ortaya konulmuştur. Diğer bir çalışmada ise; doğum tarihinin kadınların satın alma davranışlarını belirli piyasa ölçeğinde etkileyebileceğini göstererek kadınların astrolojinin derin evrenine daha eğilimli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

 Kwak’nin yaptığı çalışmada, su ve toprak grubundaki burçlardaki dürtüsel satın alma eğilimi ateş ve hava grubundaki burçlara göre daha yüksek iken, zorlayıcı satın alma eğilimleri ile burç grupları arasında bir eğilimin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Yani, plansız satın alma davranışları ile burçlar arasında ilişki varken, zorunlu yapılan alışverişler ile burçlar arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Burçların ürünün kalitesini değerlendirmede etkili olmadığını fakat hizmet kalitesini değerlendirmede etkili olduğunun da üzerinde durmuştur.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/43827/538704 https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Astroloji

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz