NARSİST KİME DENİR?

İçindekiler

NARSİST KİME DENİR?

Narsist, kendini aşırı derecede beğenen, kibirli ve benmerkezci davranan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, kendilerini diğer insanlardan daha üstün ve değerli görürler, başkalarının duygularını önemsemezler ve onları manipüle etme eğilimindedirler.

Narsist Kişilik Bozukluğu, kişilik yapısı içinde yer alan ve özellikle yoğun narsistik özellikler gösteren psikiyatrik bir durum şeklinde tanımlanabilir. Bu bozukluk, kişinin genç yetişkinlik döneminde başlayabilir ve belirli belirtiler en azından ergenlik çağından itibaren ortaya çıkabilir.

Narsist Kişilik Bozukluğunun Temel Özellikleri

Narsist kişilik bozukluğunun temel özellikleri şunlardır:

Abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu ve kendisine sürekli hayranlık duyulması ihtiyacı,

Başkaları için empati eksikliği,

Başarılardan aşırı gurur duyma ve küçümseyen, tepeden bakan tutumlar,

Kendisini adeta ünlü biri gibi görmesi,

Sürekli hayranlık ve övgü ihtiyacı,

Düşünülen üstün özellik algısı,

Başkalarını kendisinden daha değersiz bulması ve herkesin kendisine yoğun hayranlık göstermesi gerektiğini düşünmesi şeklindedir.

Narsist kişilik bozukluğu, kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyip toplumdan izole bir yaşam sürmesine neden olmaktadır. Tedavisi zor olmakla birlikte, özellikle narsistik kişilik bozukluğu olan hastalarla çalışmak üzere eğitilmiş terapistler eşliğinde psikoterapi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir.

Narsisizmin Tarihçesi

Narsisizmin tarihçesi, kökeni Yunan mitolojisine dayanan bir kavramdır. Narkissos’un hikayesi, narsisizmin temelini oluşturur. Narkissos, kendine aşırı hayranlık duyan ve kendi yansımasına aşık olan bir karakter olarak tanımlanır. Bu mitolojik figür, narsisizm terimine ismini vermiştir. Narsisizm, kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine duyduğu hayranlık ve bağlılık olarak tanımlanır.

Sigmund Freud’un narsisizmi, libidonun egoya yönlendirilmesi olarak açıkladığı bilinmektedir. Narsisizm, kişinin kendisine aşırı hayranlık duyması ve başkalarından aşırı beğenilme arzusuyla karakterize edilen bir kavramdır. Bebeklik dönemindeki birincil narsisizm, dış dünyayla ilişki kuramama durumunu ifade ederken, ikincil narsisizm ise dış dünya ile ilişkilerin artması ve libidonun nesnelere yönlendirilmesini temsil eder. Narsisizm, psikoloji ve psikanaliz alanında önemli bir konu olarak ele alınmaktadır.

Narsisizmin Sağlıklı ve Patolojik Düzeyleri

Narsisizm normal ve patolojik düzeyler olarak  iki gruba ayrılır. Normal narsisizm, bireyin kendine duyduğu sağlıklı hayranlık ve bağlılıktır. Patolojik narsisizm ise, aşırı önem verme, beğenilme arzusu ve empati yoksunluğu ile karakterizedir. Patolojik düzeydeki narsisizm, narsisistik kişilik bozukluğu olarak adlandırılır.

Narsist İnsanları Nasıl Tanıyabiliriz?

Narsist insanları tanımanın bazı belirtileri vardır. Narsist bireyler genellikle kendilerini dünyanın merkezinde gören, diğer insanlardan üstün ve değerli hisseden kişilerdir. Eleştiriye kapalı olabilirler, kibirlidirler ve hata yaptıklarını kabul etmekte zorlanabilirler. Narsistler genellikle özür dilemekten kaçınırlar ve eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirler. Bu kişiler genellikle abartılı bir üstünlük hissine sahip olup, empati yetenekleri yetersiz olabilir. Manipülatif davranışlar sergileyebilirler ve dışarıdan onay ve hayranlık arzusu yoğun olabilir.

Narsisizm Türleri Nelerdir?

Narsisizm, farklı şekillerde ifade edilen ve çeşitli özellikleri içeren bir kişilik özelliğidir. Bu özellikler farklı düzeylerde ve farklı şekillerde görülebilir. Bu nedenle, çeşitli tiplere ayrılabilmektedir. İşte bazı narsisizm türleri:

Duygusal Narsisizm: Bu tipteki kişiler, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusuna aşırı derecede odaklanırlar. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına ilgisiz ve empati eksikliği gösterebilirler. Kendi duygusal memnuniyetlerini sürekli olarak ön plana alan ve başkalarının duygusal gereksinimlerini önemsizleştiren bir tavır sergileyebilirler.

Grandiyöz Narsisizm: Bu tipteki bireyler, kendilerini olağanüstü, üstün veya benzersiz biri olarak görürler. Başarıları, yetenekleri ve güzellikleriyle diğerlerinden üstün olduklarına inanırlar. Sürekli takdir, hayranlık ve övgü beklerler. Sıklıkla kendilerini ve başarılarını abartır ve başkalarını kıskançlık ve hayranlıkla karşılamaya yönlendiren bir üstünlük duygusu sergiler.

Sosyal Narsisizm: Bu gruptaki kişiler, sosyal çevrelerinde ve toplumda üstün ve özel olmaya odaklanırlar. Başkaları tarafından takdir edilmek, önemli ve popüler olmak için çaba harcarlar. Sosyal statü ve itibarlarına büyük önem verirler ve ayrıca sosyal etkinliklerde öne çıkmak için çaba gösterirler.

Duygu Dışı Narsisizm: Bu tipteki bireyler, kendi duygusal tepkilerini bastıran ve başkalarının duygularına yeterince ilgi göstermeyen kişilerdir. Duygusal bağ kurmakta güçlük çekerler ve genellikle duygusal ilişkilerde sorun yaşamaktadırlar. Empati eksikliği ve soğukluk, bu tip narsisizmin belirgin özelliklerinden sayılabilir.

Çalışkan Narsisizm: Bu gruptaki bireyler, kendilerini başkalarından daha çalışkan ve başarılı olmaya odaklanırlar. Başarıları, çalışkanlıkları ve yetenekleriyle övünme eğilimindedirler. Ayrıca bu bireyler başkalarını iş hayatında ve akademik alanda geride bırakmak için çaba göstermektedirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz