Sponsorluğun Hayatımızdaki Yeri

Sponsorluğun Hayatımızdaki Yeri

Sponsorluğun Hayatımızdaki Yeri

Kurumlar, kuruluşlar hedef kitlelerine en etkili biçimde ulaşmak için birçok iletişim aracını bir arada kullanmayı tercih ederler. Televizyonda gördüğümüz reklamlar, billboardlar, afişler, sinema salonlarında, tiyatrolarda firmaların logo ve amblemleri ve daha bir çok yerde firmalarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu noktada sponsorluk kavramından söz edebilmemiz için Orta Çağ’da var olan mesenlik kavramından bahsetmemiz gerekir. Mesenlik, bilim ve sanatı koruyan, destekleyen insanlara, yöneticilere verilen isimdir. Sanat alanında bilgili ve fikir sahibi olan Floransa’lı bir banker olan Medici ailesi yalnızca ün dışında bir beklentisi olmadan sanatla ilgili kimseleri korumuş, onlara destek olmuştur. Gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte destekle bulunan kişi ile destek bulan kişi arasında karşılıklı yarar ilişkisi doğmuştur. Bu doğuş sponsorluk kavramıdır.

A&B İletişim A.Ş.’nin kurucusu Sibel  Asna’ya göre sponsorluk, pozitif değerleri ölçülebilen, topluma değer katarken destek olana da ticari menfaat sağlayan etkinlikler dizisidir. Tanımdan yola çıkarak sponsorluğun faydaları ölçülebilir, analiz edilebilir, topluma birtakım fayda sağlayabilir ayrıca destek olan kurum veya kuruluş bu ticari anlaşmadan ticari menfaat elde edebilir diyebiliriz.

Şirketler, kurumlar farklı alanlarda çeşitli sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirerek hem ticari beklentilerine hem de toplumun beklentilerine cevap verebilmektedir. Kurumların farklı alanlarda sponsorluk faaliyetlerini göstermesini sağlayan türleri mevcuttur. Sponsorluk, kültür-sanat sponsorluğu, sosyal sponsorluk, spor sponsorluğu ve macera-seyahat sponsorluğu olmak üzere 4 gruba ayrılır.

Kültür sanat sponsorluğunda kurumlar çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere, sergi, konferans, panel, arkeolojik kazı ve yayınlara sponsor olurlar. Halkın gözünde olumlu imaja ve güvene sahip olan kurumların ticari yararı arka planda kalır. Kültür sanat sponsorluğuna örnek vericek olursak Garanti Bankası, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern bünyesindeki eğitim programlarına destek vermektedir. Eğitim programlarından 300.000 üzerinde öğrenci yararlanmıştır. Garanti bankası bu öğrencilere şuanda müşteri gözü ile bakmasa da uzun vadede bu öğrenciler ve yakın çevrelerini potansiyel müşteri konumunda değerlendirilebilir.

Sosyal sponsorluk alanında faaliyet gösteren kurumlar toplumda yokluğu hissedilen veya eksikliği duyulan alanlarda daha çok faaliyette bulunurlar.  Kendi içerisinde sağlık, çevre ve eğitim alanlarında yapılan faaliyetler olarak üçe ayrılır. Covid-19 virüsü nedeniyle şirketlerin sağlık kuruluşlarına, kamu kurumlarına maddi destek ya da malzeme desteği sağlaması bir sosyal sponsorluk faaliyeti örneğidir. Bir okula, kütüphaneye, veya bir hastaneye sponsor olan firmanın adının verilmesi bu kapsamda yapılan sponsorluklara örnek olarak verilebilir.

Bireysel spor sponsorluğu, Elidor markasının milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaptığı reklam filmi.

Şirketlerin en fazla ilgi gösterdiği ve en çok harcama yaptığı sponsorluk türü olan spor sponsorluğu bireysel, takım ve spor organizasyonu olmak üzere üç alt başlığa ayrılır. Şirket tek bir oyuncuya sponsor oluyor ise bu bireysel spor sponsorluğuna girer. Bireysel spor sponsorluğuna Elidor markasının milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile iş birliği yaptığı reklam filmini örnek gösterebiliriz.

Takım sponsorluğunda şirket, takım halinde yarışan sporcuları destekler. Yapılan desteğin izleyiciler tarafından görülmesi, sponsor firmanın farkına varılabilmesi için, takım oyuncularının üzerlerine giydiği formalar, saha kenarlarına konulan reklam panoları, takım otobüsünün üzerinde sponsor firmanın adının yer alması gibi uygulamalar yapılabilir.

Spor organizasyonu sponsorluğunda spor faaliyetleri için hem teçhizat, hem de para bakımından desteklenmektedir. Yapılan faaliyetlerin (ulusal, uluslar arası yarışmalar,olimpiyatlar gibi) maliyetleri oldukça yüksektir. Spor organizasyonunun sponsorluğunu yapan bir kuruluş kendi adıyla spor faaliyeti düzenleyebilir buna Nike Futbol Turnuvası örnek verilebilir ya da firma ulusal veya uluslar arası bir faaliyete sponsor olarak katılabilir.

Macera-seyahat sponsorluğu, şirketler ya da kuruluşlar tarafından uzun süreli yapılan geziler ve keşifler, kamplar, yelkencilik, dağcılık, tek kişinin yaptığı dünya gezileri gibi toplumun ilgisini çekecek faaliyetler aracılığıyla isimlerini duyurmak için sponsor olmaktadır. Örneğin, Felix Baumgartner 2014 yılında bir balon aracılığıyla 38.964,4 metreye çıkarak bu yükseklikten atlayan ilk insan olmuştur. Bu rekor denemesinde Felix’e sponsor olan firma Redbull’dur.

Sponsorluk türlerinin her birinin farklı alanlarda yapılmasına rağmen hepsinin firmalara, kurumlara etkisi topluma fayda sağlama, kurumun bilinirliğini artırma, olumlu imaj sağlama veya var olan olumlu imajı pekiştirme, dikkat çekme, satın alma gibi davranışlar üzerinde büyük etki oluşturur.

Kaynakça: https://www.researchgate.net/publication/348080984_TURKIYE’DE_SPONSORLUK_ALANINDA_YAPILAN_DOKTORA_TEZLERININ_DEGERLENDIRILMESI

https://www.proquest.com/openview/a13afb3525fc34fb0ea2e63b2691e6b1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz