Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri Nelerdir?

İçindekiler

Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri Nelerdir?

Günümüzde üzerine çokça düşmemiz gereken konulardan bir tanesi de öğrenmeyi öğrenmektir. Çünkü bilgi çağında olduğumuzdan dolayı hem yanlış bilgilere hem de doğru bilgilere ulaşmak saniyelerimizi alıyor. Peki öğrenmeyi öğrenme nedir?

Öğrenmeyi  Öğrenme Nedir?

Bireyin kendi öğrenme şeklini organize edebilmesini, öğrenme sürecinin ve gereken ihtiyaçlarının farkında olmasını, zaman yönetimi bilincinde olduğunu ifade eden bir kavramdır. Aslında kısaca öğrenmeyi öğrenme bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye nasıl ulaşabileceklerini bilmesi ve bu yolları kullanabilmesinin özetidir.

Ayrıca öğrenmeyi öğrenme, öğrenme konusunda ısrarcı olmak,  zaman yönetimi, bilgi yönetimi vb. gibi becerilere sahip olmaktır.

Öğrenmeyi öğrenme bireylerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu, kendileri için  hangi öğrenme yolunun en uygun olduğunu bilme becerisidir.

Öğrenmeyi Öğrenme Becerisi Nedir?

Bir kişinin kendisinin farkında olarak, ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyacağı bilgilere nasıl ulaşacağını bilmesi durumudur. Birey hangi yolları kullanacağını bilerek ihtiyaç duyduğu bilgileri elde edebilmektedir. Burada önemli olan bilgiyi depolamak değil bilgiyi gerektiği yerde kullanabilmektir.

Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri Nelerdir?

Öğrenmeyi öğrenme teknikleri bireylerin öğrenmeyi öğrenme  sürecinde kendilerine yol gösteren ve de yardımcı olan tekniklerdir. Öğrenmeyi öğrenme tekniklerinin amacı öğrenme tekniklerini hafızaya yerleştirme ve ihtiyaç halinde o bilgiyi bellekten geriye getirme gibi bilişsel özellik sağlamaktır.

Öğrenmeyi öğrenme teknikleri ayrıca öğrenmek için çaba harcayan kişinin kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlarken kişinin öğrenme sürecindeki verimliliğini arttırmayı sağlar.

Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri

Dikkat Teknikleri

Dikkat teknikleri öğrenme isteğinde olan kişinin dikkatini belirli bir noktaya yönlendirmesi ile oluşan bir tekniktir. Dikkat tekniklerinin amacı öğrenme eyleminde bulunan kişinin ihtiyaç duyduğu bilginin üzerine yoğunlaşmasını ve bu bilgiyi daha hızlı tekrar etmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca  dikkat teknikleri ile kişinin dikkati öğrenilen konu üzerine yoğunlaştırılır. Genel olarak dikkat teknikleri zihinsel uyanıklığın bir göstergesi olarak bilinir. Öğrenme eyleminde bulunan kişinin öğrendiği bilgiye kendini vermesi, çalışmasını gereksiz bölünmelerden alıkoymasını sağlayan teknik dikkat teknikleridir. Dikkat teknikleri ile etkili bir öğrenme sağlanabilmesi için çalışma sürecinde çalışmayı aksatan dış etkenlerin ortadan kaldırılması önemlidir. Öğrenme sürecinde dikkat teknikleri öğrenen kişiye büyük kazanım sağlar.

Tekrar Teknikleri

Tekrar teknikleri, öğrenme eyleminde bulunan kişinin yeni öğrendiği bilgileri tekrarlayarak kısa süreli bellekte tutmasını sağlama ve ardından uzun süreli bellekte depolanmasında yardımcı olan tekniklerdir. Tekrar teknikleri, bireylerin bir şey öğrenirken kendilerine göre önemli olduğunu düşündükleri bilgileri tekrar etme, bilgilerin altını çizme, kısa notlar çıkarma ve okuma gibi teknikler bütünüdür. Tekrar teknikleri ile bireyler öğrenmek istedikleri bilgileri seçme olanağına sahiptirler. Tekrar teknikleri öğrenilen bilginin belli bir zaman geçtikten sonra bile o bilginin bütün halinde hatırlanması istendiğinde kullanılır. Tekrar teknikleri ile bireyler öğrenme konusunda etkindirler.

Anlamlandırma Teknikleri

Anlamlandırma teknikleri kısaca öğrenilen yeni bilgilerin bireylerin daha önce öğrendikleri ve belleklerinde var olan bilgiler ile ilişki kurulmasını, ilişkilendirilmesini  sağlayan tekniklerdir. Anlamlandırma tekniklerini kullanırken bireyler  öğrenme sürecinde anlamlandırma sağlanması için düşünsel imgeler veya sözel yapılardan faydalanırlar. Anlamlandırma tekniklerinin temel amacı öğrenme sürecindeki kişilere öğrenmek istedikleri bilgi ile daha önceden öğrenmiş oldukları bilgiler arasında ilişki kurmayı, ilişkilendirmeyi  sağlamaktır. Ayrıca Anlamlandırma teknikleri özet çıkarma, düşünsel imge oluşturma, cümlede kullanma, başka sözcüklerden yararlanarak anlatma, not alma, soru yanıtlama, benzetim yaratma gibi birtakım ögelerden  de yararlanır.

Örgütleme Teknikleri

Örgütleme teknikleri bireyin öğrenmek istediği bilgilerin yeniden düzenlenip öğrenilmesine yardımcı olan tekniklerdir. Örgütleme teknikleri ile öğrenen kişilerin öğrenme sitillerini dikkate alıp öğrenmek istedikleri bilgileri kendi içlerinde düzenlemelerine yardımcı olunmaktadır. Örgütleme teknikleri karmaşık öğrenme gibi durumlarda oldukça etkili bir tekniklerdir. Karmaşık öğrenmelerde kullanılan örgütleme tekniklerini kısaca  bilgi şeması oluşturma, çizelge oluşturma ve ana hatları çıkarma gibi başlıklarından oluşur. Ayrıca Örgütleme teknikleri bireylerin kısa süreli belleğine girecek olan bilgilerin seçilmesini ve bireylerin kısa süreli belleğindeki düşünceler arasındaki ilişkilerin yapılandırılmasını sağlama sürecinde önemli bir rol oynar.

Öğrenmeyi öğrenme teknikleri bireylere okulda, iş yerinde, toplantılarda, eğitimlerde vs. gibi ortamlarda oldukça fayda sağlayan tekniklerdir. Bu tekniklerin tamamını kullanmak veya hatırlamak size zor geliyorsa bu teknikler içinde size uygun tekniği seçip onu kullanmaktan vazgeçmemenizi tavsiye ederim. Öğrenme tekniklerinin başarılarınızda anahtar olmaları dileğiyle…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz